Optagelse i Flensborg Yacht Club

Du kan søge om optagelse som medlem i Flensborg Yacht Club ved at udfylde indmeldelsesblanketten på denne side, men du skal være opmærksom på at, der i henhold til Flensborg Yacht Clubs vedtægter §2.1 og §4.1 alene optages medlemmer, der har relationer til det danske mindretal
i Sydslesvig.


Din ansøgning vil blive behandlet af bestyrelsen, og du vil blive indkaldt til et præsentationsmøde, hvor vi ønsker at lære dig bedre at kende. Ved dette møde, der foregår på dansk, ønsker bestyrelsen at kende til dine relationer til det danske mindretal i Sydslesvig, dine danskkundskaber og/eller øvrige danske engagementer f.eks. om dine børn går i dansk skole eller om du i øvrigt interesserer dig for det danske mindretal i Sydslesvig.

Umiddelbart efter dette møde vil du få skriftlig besked via Sekretæren om din optagelse som foreløbigt medlem af Flensborg Yacht Club.

Såfremt du ønsker at blive støttemedlem i Flensborg Yacht Club, skal du blot udfylde formularen, hvorefter bestyrelsen skriftligt meddeler dig om du er optaget. Du kan blive støttemedlem selv om du ikke har tilknytning til det danske mindretal.

Ansøgning om optagelse