Historien om Flensborg Yacht Club

Der er et "o" til forskel ...

Det er o'et i Flensborg Yacht Club, der tydeligt viser det. Det drejer sig om den danske sejlklub i det danske mindretal i landsdelen Sydslesvig. Også klubbens stander, der viser de slesvigske løver, og det danske sprog, der overvejende tales i klubhuset, bevidner det danske tilhørsforhold..
 
Klubbens  rødder går tilbage til 1936, da Dansk Juniorsejlklub blev grundlagt i Flensborg. Med økonomisk støtte fra bl. a., skibsrederne A. P. Møller og Knud Lauritzen blev der bygget 3 juniorbåde. Efter krigens afslutning kom bådene, der ved krigsudbruddet var blevet bragt til Danmark, igen tilbage til Flensborg Fjord, og dannede grundstammen i Flensborg Yacht Club ( FYC ), der blev grundlagt den 26. juni 1946.
 
I begyndelsen havde FYC hjemmehavn i den tidligere marinehavn i Meierwik, indtil 1956, hvor havnen måtte gives tilbage til den nye Forbundsmarine. Efter en kort gæstevisit i yachthavnen i Lyksborg Quellental fandt man det nuværende hjemsted Fahrensodde. Først lå bådene fortøjet ved ankerbøjer. På land var der kun et lille materialeskur til rådighed. Forholdene ændrede sig dog hurtigt. I 1963 byggedes et klubhus, som allerede i 1968 måtte udbygges.
 

Efter at nabosejlklubben Seglervereinigung Flensburg
( SVF ) havde bygget den østlige mole ved havnen, blev det nuværende broanlæg bygget i 1974. I 1992 kom så den vestlige mole til. Det er værd at bemærke, at den største del af disse anlæg blev udført som ”gør-det-selv-arbejde”. Derfor er det fortsat et væsentligt element i klub-livet, at medlemmerne udfører arbejdstjeneste for klubben

Efter at FYC i 1953 blev medlem i Deutscher Seglerverband DSV, gik et længe næret ønske i opfyldelse i 1976. Klubben blev som den første
og eneste sejlklub syd for grænsen optaget i Dansk Sejlunion. Dermed er FYC den eneste sejlklub, der er medlem i begge sejlunioner. I denne funktion har FYC altid været en formidler mellem sejlsporten nord og syd for grænsen.
 
Kapsejlads har altid haft en høj prioritet i FYC. Længe før kapsejladser blev arrangeret på mere end klubplan, deltog FYC-både i lokale kapsejladser, ligesom i de store danske  –rundt kapsejladser, og med succes. Det har til dato ikke ændret sig! Både fra FYC er indskrevet i sejrslisterne ved mange store kapsejladser som MAIOR, Als Rundt, Fyn Rundt, Sjælland Rundt og ”Flensburger Herbstwoche”.
 
Siden 1971 arrangerer klubben hvert år i maj måned natkapsejladsen Lyø Rundt. En sejltur på mere 
80 sømil, der går rundt om den lille ø, der ligger ved Fåborg.

I 1980 vovede FYC for første gang at arrangere en større international kapsejlads.  Det blev det åbne internationale mesterskab for Afrodite 101 klassen med 28 deltagere fra
7 europ-æiske lande. I 1987 fandt det uofficielle Europamesterskab for X-79 sted med 50 deltagende både fra Danmark, Holland, Sverige og Tyskland.
 
Fra 1992 arrangerer FYC sammen med naboklubben SVF fælles kapsejladser. Den i fællesskab arrangerede ”Frühjahrswoche Flensburg” er med sine 70 deltagende både allerede blevet en fast bestanddel i regattakalenderen. Valget af denne regatta som kvalifikationssejlads til Comodores Cup Team 1996 og til Admirals Cup i 1997 viser, at også den sportslige værdi stemmer.
 
Ud over disse top-begivenheder finder der også aftenkapsejladser sted hver onsdag aften i sommer-halvåret efter dansk forbillede for klubbens medlemmer og for gæster. I efteråret afholdes der klubinternt en singlehand- og en partnerregatta. Ungdomsafdelingen arrangerer derudover hvert år et opti- og jollestævne med mere end 100 deltagere. Ungdomsmedlemmerne er også aktive på udenbys stævner, mest i Danmark.
 
I dag har FYC 286 medlemmer, derfra 46 i ungdomsafdelingen, 43 støttemedlemmer og 2 æres- medlemmer. Ved broerne ligger 86 sejl- og motorbåde tilhørende medlemmerne, samt 2 joller 606.
Dertil kommer en flåde på 20 optimistjoller.